DE SOM HÄVDAR att höger-vänsterkonflikten i svensk politik är död har inte följt debatten om vinster i välfärden.

I söndags (3/9) presenterade regeringen och Vänsterpartiet ett lagförslag, med utgångspunkt i Ilmar Reepalus utredning om vinstbegränsning för privata företag inom välfärdssektorerna.

Regeringen vill begränsa vinstuttaget för utförare i skolan och omsorgen, som äldrevård och HVB-hem.

Sjukvården omfattas dock inte av förslaget. Att regeringen inte vill införa tak för vinstuttag inom sjukvården beror antagligen på att det skulle innebära en för stor börda för landstingen.

Risken är nämligen att landstingen tvingas att överta en stor del av den privata verksamheten, vilket skulle gräva ett djupt hål i många redan ansträngda landstingsbudgetar.

MEN FÖRSLAGET på vinstförbud kommer inte att gå igenom. Det parlamentariska underlaget existerar inte.

Annons

Sedan Sverigedemokraterna svängde i frågan blir det omöjligt för regeringen att baxa igenom lagändringarna i riksdagen.

Man skulle ju kunna tänka sig att saken därmed var avgjord. Men icke.

Socialdemokraterna kommer att försöka göra frågan om vinster i välfärden till en valfråga.

Debatten har varit en het politisk potatis i flera år, och ser alltså ut att fortsätta. Därmed blir framtiden för de företag som verkar inom välfärden fortsatt osäker.

DET ÄR ILLA. Ett privatdrivet äldreboende eller en friskola är inte som vilket företag som helst.

Det är människor man handskas med, och för att bedriva en god verksamhet behövs långsiktiga spelregler.

Kritiker mot privata initiativ brukar ofta framhålla risken med att företag inom exempelvis skolan inte går runt och tvingas gå i konkurs.

Reglerna måste givetvis vara utformade för att minska sådana risker. Men på samma sätt måste politiken se till att spelreglerna för äldreboenden och skolor är långsiktiga.

NU MEDDELAR regeringen att man vill tillsätta ännu en utredning rörande företag inom vårdsektorn, vilket kommer att förlänga osäkerheten för välfärdsföretagen.

Man kan inte utreda sig till ett förändrat parlamentariskt läge.

Regeringen borde i stället agera som den minoritetsregering den är, och förhandla med oppositionen om långsiktiga regler för privata initiativ i välfärden.