Det blev ett rejält bakslag för Nässjö lärcenter, Nässjöakademin, i årets tilldelning av YH-utbildningar. Av tio ansökningar beviljades inte någon.

Detta trots att Myndigheten för Yrkeshögskola totalt gav klartecken för 525 utbildningar i landet, vilket är det högsta antalet någonsin. Totalt var det 31 utbildningar som fördelades till olika orter i Jönköpings län.

Varför inte Nässjö fick någon av dem blir nu konsulten Erik Nygårds uppdrag att analysera. Hans resultat ska redovisas för Nässjö lärcenters styrelse 15 mars.

Hans analysunderlag innehåller frågor som; Vad i arbetet med ansökan kan göras bättre? Hur kan kvaliteten på ansökningarna förbättras? Har underlaget brister? Behövs samverkan med en annan utbildningshuvudman för att förbättra möjligheten att få utbildningar till Nässjö?

Nässjö kommun vill också ha förslag på åtgärder.