Antalet barn och elever inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har ökat kraftigt. Det handlar om 838, eller lite drygt 14 procent, fler inom förskola och skola sedan 2014.

I början av året fattade nämnden beslut om besparingar eftersom prognosen visade på ett underskott. Beslutade åtgärder har redan sänkt utgifterna med cirka 14 miljoner. Då återstod 6,5 miljoner att spara in under året för att nå ett nollresultat.

Allt fler barn

Det faktiska underskottet förväntades bli större eftersom antalet barn och elever ökat sedan budgeten fördelades av kommunfullmäktige vid novembermötet förra året. Kommunfullmäktige hade dock samtidigt fattat beslut om att kompensera nämnden för den typen av kostnadsökningar. Fler barn efter det att budgeten fastställts skulle generera mer pengar till nämnden.

— Vi kände oss trygga i detta system, och kunde planera efter det, framhöll Gun-Ann Öholm Jansson.

Det som förändrade allt var att kommunfullmäktige vid junisammanträdet beslutade att dra in ungefär halva kompensationen retroaktivt. Med ett klubbslag ökade besparingskravet mot barn- och utbildningsnämnden med åtta miljoner kronor. Om samma villkor gäller för resten av året förväntas kompensationen minska med ytterligare sex miljoner.

Strider mot barnkonvention

Det är de förändrade budgetvillkoren som barn- och utbildningsnämndens ledamöter har att hantera under torsdagens nämndsammanträde. Förvaltningen har tagit fram ett omfattande underlag med förslag på besparingar, och vilka konsekvenser det får.

Annons

— Jag har för första gången kryssat nej i rutan om barnkonventionen efterlevs, framhöll Gun-Ann Öholm Jansson.

— Den här oron är väldigt tydlig hos mig.

Hon har varit förvaltningschef i sju år.

— Jag kan inte säga annat än att jag är orolig för en generell kvalitetsförsämring.

Redan tidigare har nämnden fattat beslut om en neddragning motsvarande 27 tjänster med resurspersonal.

— Nu måste vi minska bemanningen ytterligare. Vi ser att det blir en försämrad miljö för lärande.

Fler barn i förskolan

Besparingskravet innebär att grundskolan måste spara 2,5 procent av sin budget. Förskolan och central förvaltning måste i sin tur dra ned med tre procent. Sparkravet mot gymnasiet lyder på 3,5 procent. Även kulturskolan måste spara.

Konsekvensen blir bland annat att antalet barn i förskolan ökar från 20 till 22 barn på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Integrationsfritids avvecklas. Gymnasiet minskade personalstyrkan med tolv tjänster inför terminsstarten.

Bland de nedskrivna åtgärderna står även omorganisation och sammanslagning av skolenheter.

— Ingenting är för oss heligt, kommenterade Gun-Ann Öholm Jansson när hon fick frågan, och sa att det vänds på alla stenar.

Samtidigt var hon tydlig med att det inte finns något reellt förslag, trots att det står uppräknat.

— Det föreligger inga förslag på nedläggning.