Skatteverket har krävt ett företag på en förseningsavgift på 500 kronor sedan företagets arbetsgivardeklaration för november inkommit den 12 januari.

Företaget vill att förseningsavgiften ska upphävas. Skäl för det är att de tror att arbetsgivardeklarationen kommit bort i julposten som två av företagets kundfakturor.

Fick inte fakturan

Företaget hade inte fått betalt av en av sina kunder som påstod sig aldrig fått någon faktura.

Företaget anser att straffet är hårdare för dem eftersom de inte använde sig av internet när de skickade arbetsgivardeklarationen.

För företaget är 500 kronor en stor summa då de är i uppbyggnadskris och behöver använda pengarna till annat.

Skatteverket anser dock att företaget ska betala förseningsavgiften, då det är deras eget ansvar att handlingarna kommer in i tid och menar att de kunde ha skickat deklarationen som rekommenderat brev.

Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje och anser att det inte finns något skäl till att företaget ska slippa betala avgiften.