Det är landshövdingen Helena Jonsson som har kallat till möte på fredagen. Länets kommunstyrelser och kommunchefer är inbjudna, liksom Försvarsmakten, regionråden, polisen, Trafikverket och SOS alarm. Huvudsyftet med mötet är att betona allvaret i den här situationen för alla som på olika sätt berörs av torkan.

– Det allvaret är dels kopplat till problem med låga grundvattennivåer, dels den akuta brandrisken som vi ser runtom i länet och men också den allvarliga situationen kopplat till lantbruket. Vi är ett av de mer djurtäta länen i Sverige och vi ser nu att det inte växer något. Det innebär stora problem med både bete och foder för djuren, säger Lars Sandberg, chef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen.

Landshövdingen Helena Jonsson har kallat till krismötet om torkan.
Foto: Jennie Johansson

När det kommer till individnivå vill Lars Sandberg understryka betydelsen av att vara varsam med vattenanvändningen och att tänka sig för när det gäller grillande och att slänga fimpar.

– Det kan låta trivialt det här med fimpar, men vi ser att det kan räcka för att i värsta fall starta en stor skogsbrand.

Mötet hålls på fredagsmorgonen på länsstyrelsen i Jönköping.

Relaterat: Tekniska kontoret: Korna kan få beta i Posses park
Relaterat: ”Torkan kan bli väldigt tråkig för både människor och djur”
Relaterat: Människor grillar – trots att det råder strängt förbud
Relaterat: Brandmän från Jönköpings län skickas till katastrofläget i Dalarna
Relaterat: Brandmännen avbryter semestern för att bekämpa skogsbränderna
Relaterat: SMHI-experten förklarar: Därför åskar det mer här än övriga Sverige
Relaterat: Torkan pressar bönder och kan tvinga fram nödslakt
Relaterat: Ellen Sörman: ”Vi jagar höbalar till våra hästar”
Relaterat: Åskväder drar in från Polen: ”Värsta tänkbara scenariot”
Relaterat: SMHI varnar för chockvärmen: "Det påverkar ju hälsan negativt"