— Vi tar emot nomineringar fram till den 1 april. Det gäller inte bara kulturstipendiet, utan också ledarstipendiet och stipendiet för berömvärd gärning. Hittills har det bara kommit in ett par förslag. Vi hoppas på betydligt fler. Ydre har ett rikt kultur- och föreningsliv, så det bör finnas en del lämpliga kandidater, säger Helena Eklöf på Ydre kommun.

Ifjol gick kulturstipendiet till Torun Gärskog, ledarstipendiet till Norra Vi båtklubbs ungdomssektion och stipendiet för berömvärd gärning till Väntjänsten. De välförtjänta stipendiaterna hyllades med blommor och pengar av kommunledningen under nationaldagsfirandet i Ydre.

— Vi följer samma koncept i år. Efter stipendieutdelningen blir det ett samkväm på Ydregården till vilket även anhöriga är inbjudna, berättar Helena Eklöf.

Annons

Kulturstipendiet och ledarstipendiet är väl etablerade i kommunen. De har under 2000-talet gått till många profiler inom idrotten och omtyckta lokala konstnärer, författare och musiker.

— Stipendiet för berömvärd gärning tillkom för några år sen. Det lyftes i ett medborgarförslag som politikerna nappade på och förverkligade, berättar Helena Eklöf.

Stipendiet har tillkommit som erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en gärning till gagn för Ydre kommun och kan utdelas till den eller de som utfört förtjänstfull insats inom litteratur, konst, musik, teater, film, foto, design, formgivning, journalistik, folkbildning eller utfört annan kulturell gärning som är värd att uppmärksammas. Stipendiet kan också delas ut som hjälp till fortbildning till den som visat särskild fallenhet för att kunna utvecklas vidare inom ovan uppräknade områden.

Stipendiet kan även gå till den eller de som gjort betydande humanitär insats som förtjänar att lyftas fram och till den eller de som inom föreningslivet utfört en gedigen insats inom barn- och ungdomsverksamheten i Ydre.

— Till följd av att stipendiet även kan gå till fortbildning kan man söka det själv, säger Helena Eklöf.

Stipendieansökan och förslag på stipendiater lämnas per e-post, ydre.kommun@ydre.se