Kungens pressmeddelande lyder som följer:

"Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde", säger Kung Carl XVI Gustaf i pressmeddelandet.

Hittills har det inte varit möjligt för ledamöterna i Svenska Akademien att på egen hand begära utträde ur densamma. Kungen menar att den senaste tidens kris inom akademien, som decimerat manskapet, allvarligt kan påverka dess arbete att fullgöra sina viktiga uppgifter:

Svenska Akademien har under de senaste veckorna genomgått en kris, med flera avhopp som följd.
Foto: Henrik Montgomery/TT

"Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde. Denna utgångspunkt bör gälla också Svenska Akademien. Jag har inlett ett samråd med Svenska Akademien om den närmare utformningen av stadgarna gällande utträde."

Kungens besked innebär att de ledamöter som redan inlämnat en formell begäran att få lämna akademien nu får sin vilja igenom. Hittills rör det Klas Östergren. Vad gäller Kjell Espmark och Peter Englund, som båda lämnade sina stolar samtidigt som Östergren har hittills inte sagt något om hur de ser på sin framtid inom Akademien, skriver TT.

Oklart om Danius

Sara Danius, som också lämnat sin stol samt posten som ständig sekreterare har inte heller hon lämnat besked om hon kommer att lämna in en begäran om formellt utträde.

Annons

Utöver de nämnda ledamöter så kommer ändringarna i stadgarna troligen även innebära att Kerstin Ekman, och Lotta Lotass också får lämna Akademien, eftersom de båda inte medverkat i arbetet på över två år.