Bidraget ska gå till att göra i ordning vägen samt till att marknadsföra 2017 års kvarndagar. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag till marknadsföring och av kultur och fritids anslag.

Föreningen Råås kvarns vänner förvaltar ett av Ydres tre byggnadsminnen. Genom ideella insatser har den unika kvarnmiljön bevarats och utvecklats, konstaterar kommunstyrelsen.

Annons

Beslutet motiveras med att kvarndagarna, som återkommer vartannat år, lockar många besökare och lyfter fram både tradition och Ydres levande landsbygd.

Snart 300 år

Råås kvarn är från 1740-talet, 1953 lades driften ner. Byggnadsminnesförklaringen skedde 1981, då hade vänföreningen bildats två år tidigare för att återställa kvarnen i brukbart skick.

I dagsläget har föreningen 17 aktiva personer. Kvarndagarna brukar locka runt 800 besökande som bland annat kan köpa nymalet mjöl av äldre rågsorter och prova på smide eller se hur växtfärgning eller timmerbilning går till.

Inte hela beloppet

Föreningen hade ansökt om totalt 45 000 kronor i bidrag.

Utöver de pengar som beviljats önskade föreningen även 15 000 kronor i bidrag till inköp av mat till 20 personer under den ideella arbetsveckan som årligen infaller under vecka 29. Men matkostnaden får föreningen, eller deltagarna, alltså stå för själva.