”Med anledning av kommentarens innehåll och att den varit synlig under flera månader och inte tagits bort är inte gärningen att betrakta som ringa” står det i tingsrättens dom.

Rätten konstaterar att kvinnan uttrycker ”en sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp tar sikte på”.

Enligt gärningsbeskrivningen i åtalet skulle kvinnan, via sin Facebook-profil, ha uttalat sig nedsättande mot muslimer med syftning på trosbekännelsen. Inlägget fick stor spridning, då Facebook-gruppen har många medlemmar. Kvinnan sa under rättegången att hon var oskyldig och hävdade att någon annan måste ha tagit över hennes profil och på så sätt skrivit kommentaren i hennes namn.

Liknande inlägg

Under rättegången ansåg åklagaren till slut, i likhet med kvinnans advokat, att bevisningen var för svag för en fällande dom. Därmed yrkade han att åtalet skulle ogillas.

Eksjö tingsrätt meddelade domen under onsdagseftermiddagen. Till skillnad från åklagaren och advokaten anser tingsrätten alltså att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det är kvinnan själv som skrivit kommentaren.

Tingsrätten konstaterar bland annat att kvinnan inte tagit bort kommentaren, trots att hon använts sitt konto kontinuerligt både innan och efter det att kommentaren publicerades. Vidare påpekar tingsrätten bland annat att den aktuella kommentaren liknar andra inlägg som kvinnan erkänt att hon skrivit.

Annons

I domen skriver tingsrätten också att den aktuella kommentaren publicerades i en öppen och offentlig Facebook-grupp som vem som helst kan gå med i. I november 2017, några månader efter att kommentaren publicerades, hade gruppen 171 633 medlemmar konstaterar tingsrätten.

Straffet motsvarar fängelse

Straffvärdet för brottet är fängelse i en månad, enligt tingsrätten. Eftersom kvinnan tidigare är ostraffad bestämdes påföljden i stället till villkorlig dom i kombination med dagsböter. Kvinnan ska böta 2 000 kronor.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt.