Kvinnan ska ha stulit allt från småsummor på någon hundralapp åt gången att betala räkningar med, upp till 30 000 kronor vid ett och samma tillfälle. När kvinnan konfronterades med misstankarna ska hon ha erkänt merparten av stölderna direkt.

– Det hon har erkänt är också det som vi har kunnat styrka, kommenterar kammaråklagare Klas Lööf.

I polisförhör har kvinnan uppgett anledningen till sitt agerande.

– Spelproblematik hänvisade hon till, uppger åklagaren.

Butiksägaren blev misstänksam när det ekonomiska inte stämde med verkligheten och började då kontrollera omständigheterna. Kvinnans agerande ska i efterhand ha gått att följa på bilder från butikens övervakningskameror. Där syns bland annat att kvinnan ofta var i butiken efter att den stängt och att hon tog pengar.

Kan slippa rättegång

När det handlar om brott av den här karaktären kan åklagaren, utan rättegång, bestämma hur den misstänkta personen ska straffas. Den anställda kvinnan är tidigare ostraffad. Av de anledningarna valde åklagaren att utfärda ett så kallat strafföreläggande, i stället för att väcka åtal.

– Standardpåföljden första gången man döms för stöld är nästan alltid villkorlig dom och dagsböter. Det öppnar upp för oss som åklagare att välja strafföreläggande i stället för rättegång när någon, som i det här fallet, har erkänt, säger Klas Lööf.

Inte godkänt straffet än

Kvinnan har nu fått ett strafföreläggande där påföljden är bestämd till 100 dagsböter á 50 kronor, alltså sammanlagt 5 000 kronor, samt villkorlig dom. Väljer kvinnan att godkänna straffet och betala böterna är ärendet avslutat. Om kvinnan däremot inte godkänner strafföreläggandet går ärendet vidare till domstol, där rättegång väntar.

Annons

– Hon har erkänt, men inte godkänt än, säger Lööf.

Enligt strafföreläggandet ska kvinnan betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Hon ska även betala tillbaka pengarna till arbetsgivaren.