Det framgår av ett åtal som väckts vid Eksjö tingsrätt. Mannen ska, enligt gärningsbeskrivningen, ha utdelat slag som träffade kvinnan i ansiktet. Han ska även ha dragit kvinnan i håret samt sparkat henne på kroppen. I samband med misshandeln fick kvinnan bland annat en blödande sårskada på läppen.

Hoten som mannen misstänks för bestod i att han sa att han skulle skada och/eller döda kvinnan samtidigt som han alltså riktade en sax, eller annat ett annat föremål, mot kvinnan.

Begär skadestånd

Mannen ska även ha hotat en annan person genom att fälla kommentarer om att han skulle skada eller döda även den kvinnan. Enligt åklagaren var mannens agerande ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annan persons säkerhet.

Brotten ska ha skett i en lägenhet i Eksjö i mitten av januari i år. Båda kvinnorna yrkar skadestånd av mannen. Kvinnan som blev misshandlad anser att mannen ska betala 8 000 kronor i skadestånd för kränkning och sveda och värk. Den andra kvinnan yrkar skadestånd på 5 000 kronor för kränkning.

Av åtalet framgår inte hur den misstänkte mannen, som inte är skriven i Eksjö kommun, ställer sig till anklagelserna.

Vittne ska förhöras

Vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt kommer såväl den misstänkte mannen som de båda kvinnorna att förhöras. Dessutom ska ett vittne höras om sina iakttagelser.