FÖRETAGSKLIMATET i Eksjö och Vetlanda är fortsatt betydligt varmare än det nationella men de båda kommunerna får se sig omsprungna. Tranås får det starka betyget 4,09 på skalan där 4 eller högre är bra.

Uppgifterna kommer från Svenskt Näringslivs årliga enkät där 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har fått betygsätta företagsklimatet i sina respektive hemkommuner.

Och resultatet har en lärdom likt den som det går att få när land- och sjövädret läses upp i Sveriges Radio - klimatet skiljer sig mycket åt över landet.

Ibland kan det blåsa kallt i en kommun samtidigt som solen värmer från en blå himmel i grannkommunen.

DEN GENERELLA slutsatsen är att mycket av arbetet med att förbättra företagsklimatet görs på kommunal nivå. Något att vara glad för i dessa dagar. För samtidigt som fler kommuner än någonsin får höga betyg i rankingen får det nationella företagsklimatet bottenbetyg.

Trots att statsminister Stefan Löfven (S) och flera av hans partikamrater talade sig varma inför valet 2014 om företagens roll agerar de inte därefter i regering. På flera områden har istället den rödgröna regeringen bidragit till att försämra för företagen.

Annons

Förslaget om vinststopp i välfärden har skapat en stor osäkerhet bland företagare inom vård och omsorg, vilket avspeglas i enkätsvaren.

Jord- och skogsbrukare har fått en mindre förutsägbar framtid när äganderätten hotas av bland annat implementeringen av artskyddsdirektivet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har till och med uttryckt sig uppskattande inför att Nordea eventuellt flyttar huvudkontoret från Sverige.

ATT KOMMUNERNA kan göra mycket för företagsklimatet är därför positivt. Trots det förbises ofta kommunernas viktiga roll i att skapa en grogrund för ett blomstrande näringsliv.

På samma sätt som det föreslås generella lösningar för hela landet bör det vara möjligt att i högre grad än i dag ta efter lokala framgångsrecept.

En brasklapp i sammanhanget är dock att det finns lokala särarter som det är viktigt att ta hänsyn till. Snarare bör kommunerna med inspiration från de positiva exemplen som går att identifiera med hjälp av företagsrankingen gräva där de står.

DET LOKALA arbetet med näringslivsfrågor är samtidigt inte alldeles enkelt.

Att skapa förutsättningar för företag att etableras och växa ska inte innebära ett otillbörligt gynnande. Istället lär garanterandet av långsiktigt stabila förutsättningar vara bland det bästa som går att göra.

Men hur mycket bra kommunpolitikerna än gör begränsar den rödgröna regeringens agerande. Det är något som bör oroa lokalt.

Regeringen riskerar att frysa delar av det kommunala arbetet med att skapa ett varmare företagsklimat.