Förra året var mycket torrt och nivåerna i sjöar och vattendrag sjönk dramatiskt. Vissa kommuner i länet, bland annat på Höglandet, hade det svårt med vattenförsörjningen. Nu ser man ett scenario att det kan bli än mer besvärligt det här året efter en vinter utan speciellt mycket nederbörd.

– Mötet kom till på ganska kort varsel då vi fått indikationer på att den här sommaren kan – med det utgångsläge som är – bli väl så besvärlig, förmodligen värre än förra sommaren, säger Beredskapsdirektör Fredric Jonsson på Länsstyrelsen i Jönköping.

Totalt 65 personer från flera olika verksamheter i länet samlades på Hotell Högland för att ta del av aktuell lägesbild och tänkbar utveckling samt stärka samverkan.

– Vi hade med ett antal aktörer på Skype, så vi fick med angränsande länsstyrelser och kommuner och vi är jättenöjda med den uppslutningen.

Låter nästan som ett krismöte?

– Nej, inget krismöte alls. Det är som situationen ser ut här och nu så är det inget stort problem just nu. Däremot finns det ett scenario som längre fram i sommar och höst kan bli besvärligt och vi som jobbar med krisberedskap är vana vid att hantera olika sådana olika scenarion. Och det här ett sådant påtagligt scenario som vi måste planera för. Sedan om det händer eller inte kan vi inte svara på förrän nästa år.

Annons

Under mötet redovisade sakkunniga i vattenfrågor från Länsstyrelsen hur det ser ut i de mätningar som man gjort på grundvatten och dem observationer man har på ytvatten i Jönköpings län.

– Sedan har vi diskuterat och stämt av vid en eventuell akutåtgärd om vi skulle komma i en sits där vi måste transportera vatten till enskilda tätorter och hur kommunikationen ut mot allmänheten ska samordnas.

– Situationerna ser väldigt olika ut för kommunerna, för de kommuner exempelvis längs Vättern så ser det ju betydligt bättre ut än för de som tar antingen från yt- eller grundvatten och då framför allt på höglandssidan. Dels är det torrare i de östra delarna av Sverige och dels så är på det sättet man har yt- och grundvattentäkter är ett mer sårbart system.

Måns Lindell, sakkunnig i vattenfrågor på länsstyrelsen berättar att kommuner som Eksjö och Vetlanda är extra känsliga.

– Vi vet ju sen förra året att vissa kommuner har fått problem men det är svårt att säga exakt en kommun utan det kan vara vissa delar i kommunen. Det är inte problem nu men de är väldigt känsliga och läget blir snabbt ansträngt. SMHI ser heller inte att ett normal regnår hjälper speciellt om det skulle komma nu. Det måste komma väldigt mycket regn under lång tid och den sannolikheten är väldigt låg att det inträffar.

Länsstyrelsen tillsatte förra året en händelsegrupp för att ha kontroll på situationen.

– Det är en samverkansgrupp med LRF, räddningstjänst, försvarsmakt och kommuner som hela året och fortsatt sitt analysarbete. Det har aldrig stannat av men nu accelererar det här arbetet med uppföljning, lägesbeskrivning, minska sårbarhet och åtgärdsförslag.