Lägenheten i Bodafors är inget aktuellt ärende för samhällsplaneringskontoret. Hyreshusets skick har inte kommit myndighetens kännedom.

— Nu när vi fått vetskapen så är det klart att vi får titta på det, säger Ann-Cathrin Gunnar.

Hon ser flera brister på de bilder som hon får se. Fönster som inte går att stänga och eluttag som inte är förankrade hör till dem.

— Det var flera grejer som var säkerhetsgrejer. Det finns bestämmelser på det helt enkelt, att det ska åtgärdas.

Ann-Cathrin Gunnar berättar att den typen av ärenden ofta inleds med ett besök.

— Sedan går processen igång.

Boendeförbud kan bli en följd om bristerna är uppenbart stora.

Samhällsplaneringskontoret har i flera år arbetat i enskilda samhällen för att få fastighetsägare att se om sina hus. Samtidigt gör den stora bostadsbristen att flera hus med eftersatt underhåll går att hyra ut. Under våren anställdes en miljö- och hälsoskyddsinspektör som har i uppdrag att se över flerbostadshusen. Under våren skickades ett utskick till cirka 250 ägare till hyreshus i kommunen. De första platsbesöken har genomförts.