Det följer planen på alla sätt och vis. Vi hade jättetur med vädret när det var dags att montera husen, det föll inte en droppe. Vi hann även måla husen innan kylan kom. Så det har varit jättebra, berättar Magnus Forsberg, Byggvision.

Lägenhetshusen är identiska med de hus som företaget tidigare uppfört i kvarteret Violen vid Kulturskolan. Där finns putshus med tolv lägenheter. Det enda som skiljer dem från de nya är att man den här gången använder aluminiumfönster och en vit träfasad.

Lägenhetshusen är beräknade att stå färdiga i slutet av maj, början av juni, nästa år. Det är tre snickare som arbetar med husen, medan det till våren tillkommer ytterligare två, tre personer.

— Så vi går lite på sparlåga just nu, men det har vi med i beräkningen. Fördelen med att bygga i egen regi är att vi själva styr tidplanen. Vi brukar vilja komprimera byggtiden, men vi tog detta över lång tid då vi även har andra jobb parallellt.

Annons

Byggvision har ägt tomten i sex år och på grund av bankrelaterade bekymmer har det inte blivit av att man gjort något med tomten förrän nu. Företaget bygger en hel del likvärdiga lägenhetshus i Stockholm och såg en chans att få jobba på hemmaplan när bygglov och annat gick igenom i Aneby.

De köper husen

Som tidningen tidigare berättat ska Stiftelsen Aneby Bostäder köpa fastigheten med de färdigbyggda husen.

— Det är första gången vi säljer såhär. Det är skönt att vi som byggföretag slipper förvalta när det står färdigt.

— Stiftelsen har varit jättebra i detta. De vill hela tiden framåt, så vi är jätteglada att vi har med dem att göra.

För att skapa intresse för privata aktörer att satsa på nybyggnationer i Aneby kommun har kommunstyrelsen tidigare beslutat att kommunen ska stå för bygglovskostnaderna när flerbostadshus om minst fyra lägenheter uppförs. I Byggvisions fall var notan cirka 80 000 kronor.

— Det var välkommet, men ett annat steg som jag ser för att fler ska vilja bygga är att se över anslutningsavgiften vad gäller vatten och avlopp. Avgiften sänktes något i vårt fall, men tyvärr är det dyrare här än i många andra kommuner. Det är en akilleshäl.

— Annars är det bankerna som försvårar det hela då värdet är lågt i Aneby. Utan Kinda-Ydre Sparbank hade vi inte kunnat förverkliga detta, sammanfattar Magnus Forsberg.