På Anebylägret deltar 15 konfirmander och 11 konfirmandassistenter. Dessutom finns församlingspedagogen Mia Jönsson och konfirmationsprästen Fredrik Bäckhjem Hellberg med.

– Konfirmandassistenterna är från 16 år till 60 år, även om de flesta är i gymnasieåldern berättar Fredrik Bäckhjem Hellberg.

– Vi hjälper till genom att hålla i olika aktiviteter och andakter. Vi har också lite koll på konfirmanderna och umgås och har kul med dem. Det är roligt att vara med, tillägger Emmy Olsson, en av konfirmandassistenterna.

Olika teman

Varje dag på lägret följer ett visst mönster, till exempel har man andakter och olika temapass.

– Det har varit om till exempel döden och uppståndelsen, berättar Leo Rosqvist, som är en av konfirmanderna.

Annons

Dop har varit ett annat tema, och det i samband med att en av deltagarna döptes. En hel del olika aktivteter, lekar och bad blir det också, liksom övning inför konfirmationsgudstjänsten.

Mycket upplevelser

Lägret är en sisa del av konfirmationen, som har pågått under året. Tidigare har man bland annat talat om Bibeln och om hur den och Psalmboken är upplagd, om Jesu liv, och om hur man kan upptäcka tron i till exempel musik.

– Traditionellt har konfirmationen inneburit att man läst mycket, men vi har försökt att ha mer av att uppleva och göra saker och att på den vägen lära sig, säger Fredrik Bäckhjem Hellberg.

Leo berättar att det är intresset för religion som fått honom att välja att konfirmera sig.

– Det är spännande att se hur religionerna har utvecklats, och då inte bara kristendomen, utan även islam och judendomen. Jag vill lära mig mer om hur religionerna fungerar, berättar han.

Ses inte så mycket

På fredag vänder Anebykonfirmanderna hem igen och på söndag är det dags för konfirmation i Lommaryds kyrka.

De andra två konfirmationslägren som pågår är dels Gransnäs eget, dels ett med deltagare från Vallentuna församling samt från Sankt Lars församling i Linköping.

– Men det fungerar bra, vi ser egentligen inte så mycket av varandra förutom när det är skiftbyte i matsalen, avslutar Fredrik Bäckhjem Hellberg.