Läkaren har flera gånger anmälts till såväl Ivo som Patientnämnden. Kritiken har bland annat handlat om brister i vårdutförandet, vilket för flera patienter har inneburit komplikationer. Läkaren har också anmälts för dåligt bemötande mot patienter. Dessutom finns det kritik som gäller svårigheter att samarbeta med kollegor.

I september inleddes en utredning om läkarens verksamhet under perioden 2014–16. Då läkaren inte visade någon förståelse för kritiken stängde Region Jönköpings län av läkaren i oktober i år.

Utredningen visade på stora brister i den vård som läkaren hade utfört. Omfattningen av bristerna bedömdes vara så stor att Region Jönköpings län sade upp läkaren.

Nu gör man dessutom en Ivo-anmälan om att läkaren anses utgöra en patientsäkerhetsrisk.