Enbart 2,6 procent av inrikes födda i länet är arbetslösa, en siffra som har förbättras sedan året innan. Det är den lägsta i landet enligt Arbetsförmedlingen. Dock är 22,4 procent bland utrikesfödda arbetslösa, en ökning sedan 2016. Totalt innebär det att 6,2 procent av alla boende i länet är arbetslösa, en siffra som står fast sedan förra året.

– De arbetslösa som har kommit från andra länder har ofta andra behov av stöd och hjälp än de inrikes födda. Det är en utmaning för oss på Arbetsförmedlingen att rusta dem för den svenska arbetsmarknaden. Språket är en viktig nyckel, men det kan också handla om kulturella skillnader, säger Tomas Cederwall, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping i pressmeddelandet.

Arbetsmarknaden i Jönköpings län har länge varit stark enligt arbetsförmedlingen men de arbetssökande matchar inte efterfrågan i samma utsträckning som tidigare.

– Vi på Arbetsförmedlingen lägger mycket energi på att ta reda på vad arbetsgivarna söker och sedan försöka rusta de arbetslösa till exempel genom utbildning och praktik för att möta det behovet, säger Tomas Cederwall.

I juli fick Arbetsförmedlingen i länet inga anmälningar om varsel, vilket också är ett gott tecken.