Nyligen fördelade Energimyndigheten 5,6 miljoner kronor i extra stöd för att snabba på solcellsutbyggnaden i länet. Men redan nu står det klart att intresset är så stort att pengarna inte räcker till.

Just nu står 270 privatpersoner och företag i kö för att få ut stödet och ansökningarna som ligger på hög uppgår till över 31 miljoner kronor.

En unik satsning

I dag är intresset för solceller störst bland privatpersoner, och det är knappast hållbart i längden, konstaterar länsstyrelsen. För att snabba på utbyggnaden bland bostadsbolag och andra organisationer planerar myndigheten att anställa en projektledare som ska jobba med den strategiska utbyggnaden.

— Det är helt unikt i Sverige. Mig veterligen finns det ingen annan myndighet som har den här inriktningen som vi kommer att ha, och som kommer att ta ett helhetsgrepp på det här sättet, säger Andreas Olsson, som är energistrateg på länsstyrelsen.

Annons

Tanken är bland annat att projektledaren ska samordna alla tillgängliga resurser, och undanröja alla frågetecken som finns kring solenergi, exempelvis när det kommer till kostnader, teknik och avkastning.

Om länet ska bli självförsörjande på elektricitet är det i förlängningen nödvändigt att intresset ökar bland företag och andra organisationer.

— Vi behöver växla upp arbetet mot flerbostadshus i länet där många människor bor för att öka kunskaperna och förstärka möjligheterna att använda förnybar el, dels mot uppvärmning men även kopplat till att man ska kunna tillverka el till sina elfordon, säger Andreas Olsson.

Ny skatt

Nationellt har det uppstått en oro för att den nyligen införda solenergiskatten ska påverka utbyggnadstakten. Skatten påverkar inte privatpersoner men däremot större bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Men Andreas Olsson tror inte att den nya skatten får någon större påverkan.

— Solenergiskatten är en ickefråga som har blivit stor. Ser man på kalkylerna går de fortfarande ihop, säger han.

Han får medhåll av Thorbjörn Hammert, som är vd på kommunala bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping. Vätterhem har redan investerat i solceller i delar av sitt hyresbestånd och planerar närmast att bygga solceller på Strandängen i Jönköping.

— Vi har lagt ett långsiktigt program som innebär att vi ska satsa på solceller och förnyelsebara energikällor. Och de insatserna påverkas inte av skatterna. Investeringarna får inte falla på saker som bidrag, subventioner och skatter, säger Thorbjörn Hammert.