Många svenskar tittar på mobilen när de kör. Till exempel uppger cirka 37 procent att de sms:ar eller använder andra textmeddelandetjänster i trafiken. Mönstret ser olika ut i olika län, enligt en undersökning som Tranportstyrelsen har gjort.

Lagtext

I lagen står det : "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt akt..

Lagtext

I lagen står det : "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet." 4 kap. 10 e § Trafikförordningen (1998:1276)

Lagen gäller bland annat de som kör moped, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss och lastbil.

De som bryter mot lagen kan få böter och bli av med körkortet.

Mer än var fjärde bilförare i Jönköpings län sms:ar i trafiken. I Gävleborg och Östergötland är förarna sämst på att hålla fingrarna borta från mobiltelefonens musiktjänster. Och jämtlänningarna är de som oftast kollar sociala medier samtidigt som de kör.

Annons

Undersökningen visar att hela 86 procent inser att rattsurfning påverkar deras uppmärksamhet på trafiken.

— Vår undersökning visar att många svenskar förstår att rattsurfing är trafikfarligt. Då kan det tyckas paradoxalt att många kombinerar den uppfattningen med att rattsurfa själva, säger Therese Malmström, som är utredare på Transportstyrelsen.

Svårtillämpad lag

På frågan vad som skulle få dem att minska sitt användande av mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning när de kör bil svarar hälften att det skulle krävas totalförbud genom lagstiftning. 35 procent tror att en rattsurfningsrelaterad incident som drabbar de själva eller någon i deras omgivning också skulle få effekt på deras beteende. 20 procent tror också att en tillsägelse från någon i deras omgivning skulle få dem att rattsurfa mindre.

För tre år sedan infördes en lag som gör det olagligt för bilförare att använda mobiltelefon eller gps om det gör en ouppmärksam eller farlig i trafiken. Lagen har kritiserats för att den anses svår att tillämpa.