Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att lodjurspopulationen ligger över förvaltningsmålet i Jönköpings län och att det därför finns utrymme för licensjakt.

Ambitionen från Länsstyrelsens sida är att licensjakten ska genomföras i en liten skala och som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas. Lodjursjakten i länet startar den 1 mars 2019 och varar som längst till och med den 31 mars.

Jakten sker i den del av länet där lodjursstammen är som tätast. Det är främst östra delen av Värnamo kommun, men även en mindre del av Vaggeryds och Sävsjö kommuner.

LÄS MER: Oro för hotbild kring lodjursjakt

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Jönköpings län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde skriver Länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Populationen anses vara över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmar län.

Annons

Relaterat: Lodjursjakt: Stränga regler för jägare och hot mot handläggare