En man, boende i Nässjö kommun, har fått ett förbud enligt djurskyddslagen mot sig. Länsstyrelsen beslutade nyligen att förbjuda mannen att använda grisstallarna, på flera fastigheter, till djurhållning innan flera olika brister åtgärdats.

Exempelvis måste mannen se till att foderanläggningarna fungerar väl och om störningar ändå inträffar ska manuell utfodring kunna tillämpas i stället. Även ventilationssystemet måste åtgärdas av mannen och boxväggar, boxdörrar, inredningsdetaljer – och andra saker som djuren kommer i direktkontakt med – måste vara hela så att djuren inte skadar sig eller kan ta sig ut.

Vidare måste även de mekaniska utgödslingsanordningarna fungera.

Annons

Det var i november tidigare i år som länsstyrelsen inspekterade djurhållningen på fastigheter där mannen har verksamhet. En veterinär hade flaggat för missförhållanden och vid kontrollen upptäcktes ”grava djurskyddsproblem”, som anställda på länsstyrelsen själva uttrycker det.

Dåligt underhåll hade bland annat generat i att foderställningen bara fungerade sporadiskt och många av djuren var avmagrade.

En sugga hade fastnat i ett bås och dött, skriver länsstyrelsen också.

När en tillsyn gjordes på en annan anläggning fanns samma brister där, dock fanns det inte djur där vid inspektionstillfället.

Länsstyrelsen ansåg att bristerna var så allvarliga att beslut om omhändertagande av djuren övervägdes, men i stället fick mannen möjligheten att avyttra djuren själv. Grisstallarna får inte tas i bruk igen förrän länsstyrelsen hunnit besiktiga och godkänna de vidtagna åtgärderna.