Rydsnäs servicefastighet ekonomisk förening har som tidningen tidigare skrivit om bildat ett helägt bolag, Rydsnäs Livs AB, för att ta över driften av Rydsnäs lanthandel.

Under arbetets gång har Ydre kommun fått frågan om stöd i form av kommunal borgen för en del av lånet bolaget har tagit.

Lånet behöver bolaget för själva övertagandet och driften under den första tiden.

Kommunstyrelsen behandlar frågan om kommunal borgen vid sammanträdet på måndag.

Ja är föreslaget

Annons

I tjänsteskrivelsen inför sammanträdet, undertecknad av Pär Fransson, föreslås att kommunen går i borgen för ett lån till Rydsnäs Livs AB. 300 000 kronor sätts som maxgräns för borgensåtagandet i förslaget.

Om kommunstyrelsen går med på detta är det tänkta upplägget att borgensåtagandet ska gälla under fem år efter beslutet, fast minskas med 60 000 kronor per år.

Ett år efter beslutet skulle borgensåtagandet därmed vara nere på 240 000 kronor och sedan minska i samma takt år efter år tills det är helt nedskrivet.

Kommunalt ansvar

Kommunen har i likhet med staten ett ansvar att se till att dagligvaruförsörjningen fungerar för de boende på landsbygden, är den motivering som anges för ett ja till kommunal borgen.

Rydsnäs Livs AB tar över verksamheten den 1 februari, bara ett par dagar efter kommunstyrelsens beslut i frågan.

Blir det ja till borgensåtagandet föreslås att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att underteckna borgenshandlingarna.