Flera av de produkter som Testfakta analyserat visar oroande resultat. Flera gröt- och vällingprodukter för barn innehåller bland annat kadmium och arsenik. Båda ämnena kan i för höga doser leda till allvarliga sjukdomar och även i värsta fall vara dödligt. Enligt testet så är det så pass höga halter att det kan räcka med två portioner för att uppnå rekommenderade maxnivåer från livsmedelverket

Råd till föräldrar

Livsmedelsverkets bästa råd till oroliga föräldrar är att ge barnen så varierad kost som..

Råd till föräldrar

Livsmedelsverkets bästa råd till oroliga föräldrar är att ge barnen så varierad kost som möjligt – både när det gäller vilket typ av mat och vilka fabrikat man köper.

Att laga egen gröt och välling gör troligen inte saken bättre, eftersom halterna av tungmetaller kan vara högre i råvaror man köper i affären. De livsmedel som är riktade mot barn omfattas nämligen av striktare krav och hårdare kontroller.

Källor: Livsmedelsverket och Testfakta

– Det här visar att både myndigheter och företag måste fortsätta att arbeta för att sänka halterna av tungmetaller i barnmat, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket, till TT.

Annons

Men enligt Testfakta så är resultat av deras analys i år ändå bättre än vad den var för fyra år sedan.

Trots att halterna i flera av produkterna är över eller ligger nära gränsvärdena tycker inte toxikologen Rickard Bjerselius att föräldrar ska vara oroliga.

– Nej, jag tycker inte det. Vi har funderat mycket på det på Livsmedelsverket. Men i och med att det trots allt är en så pass förhållandevis kort period i ens liv som man äter den här gröten eller vällingen, så tycker vi inte att man ska vara orolig, säger han till TT.

Livsmedelsverkets bästa råd är att variera barnmaten.

– Jag tycker att man ska använda vårt bästa och kanske mest grundläggande råd: Att variera den mat man äter så långt det går, säger Rickard Bjerselius till TT.

Nu kommer livsmedelsverket att göra en egen studie och undersöka tungmetaller i barnmat, den väntas blir klar senare i år.