Larmet inkom 05:32 och det var en lastbil som har råkat ut för en olycka och delvis kört i diket vid avfarten till Lunnestorp på riksväg 40 söder om Forserum.

Lastbilen ska ha färdats i norrgående riktning mot Jönköping.

Enligt Gunnar Hansson, inre befäl vid räddningstjänsten i Jönköping var en bärgningsbil beställd till platsen.

— Trafiken kan passera men med reducerad fart, sa han vid 06.40 på morgonen.

Lastbilen hade ett släp lastat med virke. Föraren var oskadd och bedömdes inte vara i behov av sjukhusvård. Förutom räddningsstyrka var polis och ambulans larmade till platsen. Trafiken kunde passera olyckan med reducerad hastighet. I samband med bärgningen stängdes trafiken av i västlig riktning.