Inledningen på året var turbulent. Prognosen för 2016 var att socialnämnden skulle gå back cirka åtta miljoner. Underskottet blev i själva verket 22,9 miljoner. Det var en kalldusch för socialnämndens ledamöter. De kallades till ett extra sammanträde.

Efter en tid stod klart att underskottet inte var någon felräkning utan att bokslutet var korrekt. En ny ekonomichef anställdes och en omfattande genomgång av ekonomin gjordes för att undvika framtida överraskningar.

Efter några månader var uppfattningen att ekonomin var under kontroll, även om prognosen var att socialnämnden skulle gå mot ett underskott på cirka sex miljoner under innevarande år. Den prognosen stod sig även efter halvårsskiftet, och rapporterades under nämndens augustimöte. Förhoppningen var att kanske kunna minska underskottet ytterligare något under återstoden av året.

På kort tid har det förändrats. Efter årets åtta första månader visar prognosen i stället på ett underskott på cirka 20 miljoner. Det är i paritet med förra året, då underskottet slutade på cirka 22,9 miljoner.