Lars Gerdmar är delvis uppvuxen i Vetlanda och satt många gånger med i kyrkan när pappa Ingvar predikade. Själv har han de senaste 30 åren arbetat som ikonmålare och bor numera i Lund dit påven kommer på måndag morgon. Ärkebiskop Antje Jackelén och den katolske biskopen Anders Arborelius kommer senare på dagen att överlämna en gåva till påven.

— Jag fick i uppdrag av Svenska kyrkan och katolska kyrkan i Sverige att måla en ikonbild av Franciskus av Assisi till påven.

Etablerad konstnär

Det var inte någon slump att valet föll på Lars. Genom åren har han blivit en väletablerad ikonmålare och han har tidigare fått samma uppdrag. År 2002 överlämnades Lars ikonbild på Heliga Birgitta i Peterskyrkan till påven Sankt Johannes Paulus II.

Annons

Han gläds över att få göra ikonen till Franciskus då påven står för samma frågor som mannen han tagit sitt namn ifrån: tar avstånd från rikedom, människans ansvar för naturen och bekämpning av konflikter.

— De finns alla med i min ikon. Det känns fint för mig eftersom det syns så tydligt hos påven och i min ikon och att då få ge honom den.

Är oerhört stolt

Det märks en stolthet och en beundran hos Lars över att hans ikon ska överlämnas till påve Franciskus. Men också över själva överlämnandet.

— För mig personligen och som ikonmålare är det stort men jag är också glad och stolt över att de överlämnar den gemensamt.

Att katoliker och protestanter går ihop för att lämna över gåvan tycker han är en fin symbolhandling som gör att hans ikonmålning blir en ännu större gåva.