Lars Björck var en av flera Tenhultsbor som drabbades hårt av nattens översvämningar. De stora vattenmängderna gjorde att avloppsvatten rann ut i källaren.

— Jag trodde att jag drömde, berättar Lars i tv-klippet.

Läs mer om nattens regnoväder i Tenhult här.