Det var i slutet av augusti tidningen besökte Eksjöparet Lars-Gunnar Nilsson och Annelie Nilsson.

Ett år i biståndsarbetets tjänst genom Evangeliska frikyrkan stod på agendan.

– Vi har skrivit kontrakt på ett år men vi hoppas på tre, berättade makarna som tidigare bland annat jobbat med utbildning och hållbar utveckling i Afghanistan i sex år.

Nu lämnar Lasse en första rapport om sitt arbete.

Han befinner sig just nu staden Thabang i Rolpa, ett fattigt distrikt i västra Nepal. Här började Maoist rebellerna sitt uppror mot den nepalesiska staten och mot de orättvisor de utsattes för. Det långa inbördeskriget varade i tio år från 1996-2006.

– Kontrasten mellan den vackra naturen och det mödosamma liv många människor lever är stor och känns i hjärtat. Vi jobbar här tillsammans med våra lokala partners med miljö, vatten och sociala inkluderingsprojekt för att identifiera rotproblemen till fattigdom och utmana och förändra diskriminerande strukturer, berättar Nilsson.

Hala stigar

Tidigare tvingades Minal Jhani och övriga kvinnor i byn Jhemnetta gå två timmar nerför berget på leriga och hala stigar till bäcken och sedan upp igen med tunga vattenkärl.

Annons

– Nu har hon fått vatten framdragit till sitt hus. Spillvattnet använder hon till att odla grönsaker. Hennes livssituation har blivit så mycket bättre och barnen är friska.

Interact (Evangeliska frikyrkans internationella namn) arbetar i avlägsna byar i västra Nepal där inga andra jobbar.

Lars-Gunnar och kollegorna träffade även en ungdomsgrupp som har bestämt sig för att stoppa människohandeln, barnäktenskap och könsdiskriminering.

– För att nå ut med sitt budskap spelar de bland annat upp gatudraman, och vi fick ett litet smakprov. Så inspirerande att se unga flickor som är redo att förändra Nepal.

– Vi jobbar med de allra fattigaste människorna i Nepal och hjälper dem att organisera sig i kommungrupper och bygger upp deras självförtroende så att de kan stå upp för sina rättigheter.

Klimatförändringar

Vidare så besökte man en självhjälpsgrupp i ett projekt som Interact stödjer som arbetar för att identifiera miljöproblem och hitta lösningar.

– I Nepal drabbas fattiga av klimatförändringar då tillgång till rent vatten minskar och skördarna numera är oförutsägbara. Många män lämnar byarna på grund av försämrade jordbruksmöjligheter för att söka arbete i Indien.

– Arbetsbördan för kvinnor växer och risken för sjukdomar ökar. Lösningar man kommit fram till är att plantera träd som binder jorden och förhindrar jordskred, man bygger skyddsbanker och barriärer för att säkra platser där kraftig nederbörd är vanlig, avslutar Nilsson.

Hustrun Annelie befinner sig just nu i Thailand där hon jobbar med barns rättigheter bland minoritetsfolk.