Bord och stolar står uppställda i gruppträningslokalen på Träningsverket. Där fartfyllda träningspass vanligtvis äger rum pågår för stunden anatomilära.

Under helgen har Svenska gymnastikförbundet, Region sydost valt att förlägga en grundkurs för gruppträning i Aneby. 15 gruppträningsledare från trakten samlades för att bland annat lära sig om anatomi, rörelselära, musikanvändning och hur man på bästa sätt utformar ett gruppträningspass.

— Ett stort moment är att lära sig att vara ledare i en stor grupp, säger P-O Ängegärd som är anställd på Träningsverket.

Han berättar att det är ovanligt att förbundet har utbildningar i trakten och att kursen är ett tillfälle för ledarna i Aneby att fördjupa sina kunskaper.

— Det blir en möjlighet att komma med en teoretisk breddning och kunna utvecklas som ledare, menar P-O Ängegärd.

I gruppen finns ledare med olika erfarenheter. Några är nybörjare medan andra har varit instruktörer i decennier.

Övningar på rätt sätt

Hilma Enell har hållit i pass i ett par år. Hon tycker att utbildningen både praktiskt och teoretiskt ökat hennes kompetens och trygghet som ledare.

— Vi har lärt oss hur man gör övningar på rätt sätt och hur man lär ut. Hur man gör rörelser lättare för ovana deltagare och svårare för de som tränat ett tag. Det gör att man som deltagare kan komma med den förmågan man har, säger Hilma Enell.

— Sedan sammansvetsar kursen gruppen också och man får inspiration som leder till motivation, fortsätter hon.

Träningsverket har drivits ideellt genom Aneby gymförening fram till för en månad sedan. Intresset och medlemsantalet har växt till den grad att man idag är 935 medlemmar. Under flera år har besöken ökat på gymmet och man har satsat på större lokaler.

— Det är det allmänna hälsomedvetandet som ökat. Man behöver röra sig för att även sinnet och tanken ska må bra, säger Ängegärd.