Handlingar rörande miljötillstånd och för ljudligt buller har lämnats in, överklagats, inhiberats och åkt evig karusell genom byråkratins kvarnar i hastigheter som ligger väldigt långt ifrån de som tävlingsbilarna uppnår på banan. Positionerna mellan banans verksamhetsutövare och de boende i dess närhet har varit mer eller mindre låsta i decennier.

Det är lätt att föreställa sig den rävsax som politikerna i Gislaveds kommun upplever att de befinner sig i. Ingen lokalpatriotisk politiker skulle drömma om att ifrågasätta motorbanans betydelse för trakten. Samtidigt har kommunen som myndighetsutövare skyldigheter gentemot de grannar som upplever att de störs av buller.

Prins Carl Philip Bernadotte var en av förarna under förra helgens STCC-tävlingar i Anderstorp.
Foto: Jeanette Fredriksen

I maj fattade bygg- och miljönämnden ett nytt beslut utifrån den miljöanmälan som verksamhetsutövaren lämnat in. Beslutet reglerar antalet bullerdagar per år och föreskriver att Gisletorp Lokaler AB ska söka tillstånd för verksamheten på miljödelegation hos länsstyrelsen senast den 28 december. Motorbanan måste också mäta bullernivåerna under en period av två år. Nämndens ordförande Niclas Palmgren (M) nästan vädjade till båda sidor att inte rusa iväg för att överklaga direkt. Det är dock svårt att se att beslutet skulle leda till större samsyn mellan parterna.

I anslutning till STCC-tävlingarna berättade kommunstyrelsens vice ordförande Anton Sjödell och riksdagsledamoten Mats Green, båda moderater, om en plan för att hitta en lösning. Att få till en mer flexibel lagstiftning kring bullernivåer, eventuellt med särskilda regler för motorbanor.

Annons

Anton Sjödell (M), kommunalråd i Gislaved, Mats Green (M), riksdagsledamot, och Björn Björkman, Gisletorp lokaler AB, berättade om tankarna på att få till en ny bullerlagstiftning.
Foto: Jeanette Fredriksen

Tanken är intressant, men det är svårt att säga något om ett lagförslag innan det är klart. Det finns inte mycket att invända mot att det är den genomsnittliga bullernivån som ska mätas. Att utsättas för konstant buller på 75 decibel är både mer störande och skadligt än en hastig toppnotering på 90 decibel.

Det intressantaste med den muntliga skissen på en lagändring är idén om ett bullerservitut. Om Moderaterna får som de vill ska den som köper ett hus i närheten av en motorbana få skriva under att den är medveten om vad den har som granne. Det kan självklart inte vara helt rimligt att bosätta sig intill en motorbana och sedan klaga på att det körs med motorfordon där.

Hur som helst är det glädjande att frågan har lyfts till en högre nivå. Det är av största vikt att lösa knuten så att en bra verksamhet kan bedrivas på motorbanan.