BAKOM Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motstånd mot vinster i välfärden och friskoleföretag finns föreställningen att vinstintresset skulle utarma skolan.

Pengar som skulle gå till undervisning påstås istället hamna i fickorna på riskkapitalister och gömmas undan i skatteparadis:

“Vi ska säkra att våra skattepengar går till det som de är avsedda för och inte till den vinstjakt som vi ser har skapat förödande effekter i vår gemensamma välfärd”, skrev exempelvis civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsammans med vänsterpartisten Ali Esbati i en debattartikel i december (DN 3/12).

ATT FRISKOLOR skulle göra den svenska skolan sämre är möjligtvis en bild som gör sig fint på första maj med en inramning av röda fanor. I verkligheten pekar däremot allt på att friskolorna gör skolan bättre.

Annons

Att elever i friskolor presterar bättre kunskapsmässigt är välkänt sedan tidigare.

En analys av Pisa-resultaten visar exempelvis att friskoleelever i genomsnitt får 10 poäng högre resultat i matematik, 14 poäng högre i naturvetenskap och 18 poäng högre i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor, och det efter att hänsyn tagits till elevernas bakgrund (GP 17/10-2016).

EN NY STUDIE baserad på Skolinspektionens Skolenkät bland elever visar dessutom att friskolor lyckas bättre än kommunala skolor när det gäller att skapa en bra studiemiljö.

“Resultaten visar att elever i friskolor genomgående ger sina skolor högre betyg avseende mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar i jämförelse med elever i kommunala skolor” konstaterar författaren av studien, skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren (SvD 7/1).

Att eleverna i friskolor får mer studiero är sannolikt en viktig förklaring till de högre resultaten i kunskapstesterna.

Många fristående skolor skulle kunna fungera som förebilder för kommunala skolor och inspirera skolpolitiker, rektorer och lärare till att skapa bättre skolmiljöer och nå bättre resultat.

I stället sätter regeringens planerade vinsttak för friskoleföretag dessa skolors existens på spel.