Det var vid senaste kommunfullmäktige som motionen från liberalerna Sven-Olov Lindahl och Christer Ljung lämnades in. Sven-Olov berättade om motionen, som kan innebära en besparing på 200 000.

— Det ger möjlighet att koncentrera de uppgifter som är väsentliga för kommunfullmäktige att fatta beslut om.

— Vi föreslår att motionen ska beredas skyndsamt. Den har dessutom ett viktigt signalvärde när det gäller de besparingar och åtstramningar som görs, sa han i samband med kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige inom ett halvår, senast i september. I september återstår det fyra fullmäktigemöten, av de totalt tio som görs på ett år.