De var två av 600 personer från hela landet som var samlade i Västerås. På programmet fanns utbildning av förtroendevalda i nyckelroller inför valrörelsen 2016.

— Genomgående för både seminarier och utbildningspass var frågan om hur frihet i olika sammanhang ständigt behöver försvaras, säger Jimmy Henriksson.

— Det handlar om allt från patienters makt och inflytande i vården, elevers rätt till en trygg skolgång till flickors och kvinnors frihet att slippa under hedersförtryck och förmynderi i vårt eget land.

Enligt Jimmy Henriksson, som även är gruppledare för L i Jönköpings län, var det enormt inspirerande att delta i Västerås.

— Riksmötet har verkligen satt fokus på hur vi som Liberaler måste klara att både försvara människors rätt att forma sina egna liv men att vi också att vi av var och en måste förvänta oss att ta ansvar i det gemensamma demokratiska samhällsbygget.