— Mitt tråkiga svar är att inget nytt har hänt i frågan utan att vi följer ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen, säger Anna-Lena Svensson apropå Bengt Malms synpunkter.

— Tar Ydre kommun över statens ansvar drabbar det någon annan hjälpbehövande. Då ställer vi personer mot varandra.

Anna-Lena Svensson menar att Ydre kommun tagit och tar fullt ansvar för de asylsökande under 18 år.

— Kommunen med socialtjänst och skola gör allt vi kan för att de asylsökande barnen ska bli självständiga individer färdiga för studier och jobb.

Men längre än så har inte kommunen möjlighet att sträcka sig, förklarar hon och hänvisar till de upprepade beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattat i frågan.

”Kan inte ta över”

Annons

— Först och främst handlar ju detta om att vi som en av landets minsta kommuner inte kan ta över statens ansvar i den här frågan, säger hon.

— Och att säga det är inte riktigt samma sak som att inte lyssna till Bengt Malms argument, så som han påstår.

Under debatten pekade Bengt Malm på att kommunen ju nyligen fått extra pengar från Migrationsverket för de ensamkommande.

— 2017 gick verksamheten för ensamkommande minus med nära fyra miljoner kronor trots de 460 000 kronor vi fick innan årsskiftet. För 2018 har vi fått ett extra anslag på 280 000 kronor och där har vi tillmötesgått ett medborgarförslag genom att föreningar kan söka av de pengarna till integrationsfrämjande åtgärder. Så pengarna har inte använts till annat än de varit avsedda för, bemöter Anna-Lena Svensson.

”Ansvar för helheten”

Hon konstaterar att frågorna som rör de ensamkommande väcker mycket engagemang och känslor.

— Jag framstår säkert som fyrkantig för vissa i det här, men i min roll har jag ansvar för helheten. Vi kan inte ta beslut efter känslor, det funkar inte så, säger hon.

Anna-Lena Svensson tar också chansen att påpeka för Bengt Malm att han inte har fullt stöd av sitt eget parti i frågan han driver.

— Regeringen föreslog i höstas ett bidrag till kommuner som lät ensamkommande som fyllt 18 år bo kvar så länge de gick på gymnasiet. Men det förslaget har inte gått igenom i riksdagen än eftersom det inte fått stöd av oppositionen – där KD ingår.