Fönstren var så dåliga att lägenheterna knappt går att hyra ut. Den förklaringen ger Tomas Sandstedt till varför de hundra år gamla originalfönstren i kvarteret Pan byttes ut mot moderna fönster i aluminium.

— De var för dåliga helt enkelt, och vi har svårigheter att hyra ut lägenheterna för det blir så mycket oväsen, berättar Tomas Sandstedt.

Trafikbullret från den vältrafikerade Rådhusgatan söker sig in i lägenheterna. De gamla fönstren värmeisolerade även dåligt.

Hade det gått att renovera de gamla fönstren?

— Nej, de var så dåliga, svarar Tomas Sandstedt.

Annons

Han rättar sig själv och säger att det hade varit möjligt, men ekonomiskt orimligt.

Tomas Sandstedts bedömning är att Linden varit trogen originalet vid bytet.

— Vi har återskapat fönstren som de var innan.

Skillnaderna anser han är marginella.

Samhällsplaneringskontoret bedömer att fönsterbytet är så pass stort ingrepp i byggnadens karaktär att Linden borde ha sökt bygglov. Det gjordes aldrig. Tomas Sandstedt medger att bygglovet glömdes bort.

— Vi hade inte en tanke på det.

Fönsterbytet stoppades efter beslut av samhällsplaneringskontoret den 27 juni.

Då hade merparten av fönstren redan bytts. Tomas Sandstedt uppskattar att det är ungefär en femtedel av originalfönstren som återstår. De ligger huvudsakligen mot Rådhusgatan.

Det är de lägenheterna som har störst problem med trafikbuller?

— Det är lite så. Tyvärr så är det de som är jobbigast, säger Tomas Sandstedt.

Han vet inte hur Linden ska agera framöver. Kontakt ska tas med samhällsplaneringskontoret först.