— Vi kommer att behöva några dagar på oss för att klargöra vad beslutet innebär. Vi kommer inte ge mer besked eller ge fler intervjuer förrän vi har klarlagt vad beslutet innebär, sa Malin Wengholm (M), regionråd.

Alliansens besked gick ut på att de ansåg sig valda att styra regionen den här mandatperioden och nu kommer de att ta reda på vad lagstiftningen säger kring det komplicerade läge som har uppstått.

Under onsdagen förlorade Alliansen budgetomröstningen i regionfullmäktige, samtidigt som både Alliansens och de rödgröna partiernas säryrkanden avslogs.

Att Alliansen förlorade omröstningen berodde på att Sverigedemokraterna inte stöttade budgeten som tidigare, detta sedan det tidigare utbytet mellan parterna upphört.

Utan Sverigedemokraternas stöd är de rödgröna större än Alliansen. De rödgröna meddelade tidigt att de utgår från att Alliansen nu också lämnar sina poster och överlåter styret till de rödgröna.