FÖRRA tisdagen (23/5) var ekonomer och ordförande från bland annat LO och Svenskt Näringsliv inbjudna till den liberala tankesmedjan Fores seminarium om enkla jobb.

Leder fler sådana till högre eller lägre löner?

Frågeställningen ledde dock snabbt till en parallell debatt om lägsta lönenivån utgör ett hinder eller en förutsättning för att anställa, och då särskilt nyanlända.

OM lägstalönerna sänks skadas produktiviteten, ansåg LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Om lägstalönerna inte sänks hålls människor utanför arbete och produktiviteten tar skada, argumenterade Centerekonomen Martin Ådahl.

LO tycker att människor måste förtjäna sin lön genom att höja sin kunskapsnivå. Därför föreslog man i våras så kallade utbildningsjobb.

Förslaget vänder sig till personer mellan 25 och 45 med en avslutad utbildning som motsvarar svensk nioårig grundskola, men inte avslutade studier på gymnasienivå.

Annons

FÖRSLAGET är dock så snävt tilltaget att det lär missa stora grupper som är äldre eller sämre utbildade än så, eller både och.

Forskning kring vuxenutbildningars effekter är dessutom ytterst begränsad.

Lönereformisterna har belägg för sin sak. Sänkt lönegolv möjliggjorde inträde på arbetsmarknaden för en del av de bosniska flyktingar som Danmark tog emot 1994 och som saknade formella kunskaper.

De som redan befann sig nära golvet gick vidare till jobb med högre lön. Generellt hade sänkningen positiva effekter på lönenivåerna.

Studier från USA, Storbritannien och Tyskland bekräftar resultaten.

Sänkta löner för några ger fler enkla jobb. Fler enkla jobb ger högre löner för många.

DESSUTOM är arbetsmarknadsetablering inte en linjär process där utbildning följs av jobb.

Även på en arbetsplats lär man sig saker - ofta mer relevanta för yrket än vad den allmänbildande grundskolan ger.

En invandrad blivande snickare ska inte behöva ta igen nio års religionsundervisning för att resa hus.

Sverige går långt för att förbereda individen för arbetsmarknaden. Men LO börjar i fel ände när lönenivåer ska diktera utbildningskrav.

Istället borde kvalifikationer tillåtas styra ersättningen.

Arbetsmarknaden måste också kunna anpassas till individen.