– Det rör sig om omfattande belopp, kommenterar kammaråklagare Ashraf Ahmed, som leder förundersökningen.

– De svenska medborgarna som anmälts företräder Love and Hope Nepal, som alltså är en svensk välgörenhetsorganisation, tillägger Ahmed.

Anmälan gjord utomlands

Love and Hope, tidigare Love Nepal, grundades av Sävsjöfamiljen Alfvén. Organisationen jobbar mot barnsexslaveri i Nepal och Indien.

Det är ledaren för den nepalesiska organisationen Light´s Hope House Foundation, som Love and Hope tidigare samarbetet med, som står bakom anmälan som är riktad mot de två svenska medborgarna, berättar åklagaren.

– Anmälan har gjorts för att organisationen i Nepal menar att medel som samlats in och som skulle ha förmedlats vidare inte har vidarebefordrats, kommenterar åklagaren som inte vill gå in på vilken roll personerna som pekats ut har i hjälporganisationen.

Skälig misstanke

Förskingringen anmäldes i Nepal sommaren 2017 och har därefter passerat flera myndigheter i det aktuella landet innan nepalesiska staten vidarebefordrade anmälan till Sverige via Utrikesdepartementet, UD. Ärendet har därefter landat hos svenska myndigheter varefter en förundersökning gällande förskingring alltså har inletts.

– Det finns en brottsmisstanke och förundersökningen är inledd, kommenterar Ahmed.

I nuläget handlar det om en skälig misstanke, den lägre misstankegraden, mot de två svenska medborgarna. Ursprungsanmälan gäller förskingring. Åklagare Ashraf Ahmed, är noga med att påpeka att man i nuläget inte vet var ärendet landar när utredningen är klar.

Annons

– Det kan visa sig handla om förskingring eller bedrägeri eller så visar utredningen att inget brott har begåtts, kommenterar han.

Angeläget att utreda

Det kommer, av olika anledningar, att ta tid innan förundersökningen är klar. Dels rör det sig om brott som ska ha skett under flera års tid, dels om ett ärende som har med utlandet att göra och där utländska myndigheter eventuellt kommer att behöva kopplas in.

– Det är angeläget att utreda det här eftersom det kan påverka förtroendet för den svenska hjälporganisationen, säger Ashraf Ahmed.

Ska samarbeta med polisen

Noterbart är att Love and Hope avbröt samarbetet med Light´s Hope House Foundation för ett par år sedan. Enligt Love and Hopes pressansvarige Martin Larsson berodde det bland annat på att Love and Hope fått kännedom om allvarliga oegentligheter om situationen på barnhemmen i Nepal samt att den svenska organisationen ville avsluta samarbetet av ekonomiska skäl.

Martin Larsson känner till att det finns en polisanmälan mot två personer inom organisationen.

Vad tänkte du när du fick kännedom om att det finns en polisanmälan gjord mot företrädare för Love and Hope?

– Jag tycker det är tråkigt att det finns en anmälan mot oss. Men vem som helst kan göra en anmälan. Vi vet inte än om det finns någon substans i den, säger Martin Larsson.

Från Love and Hopes sida kommer man att samarbeta med polisen under utredningens gång.

– Finns det en brottsmisstanke mot oss är vi måna om att det utreds. Vi kommer att vara samarbetsvilliga, säger Larsson som dock inte tror att någon inom organisationen medvetet har gjort något brottsligt.

Larsson vill i övrigt inte uttala sig runt den uppkomna situationen.

– I och med att det är en anmälan gjord vet vi inte mycket. Vi vet inga detaljer kring vad det handlar om. All information är ju fortfarande sekretessbelagd, säger Martin Larsson.

Love and Hope har tidigare varit i blåsväder. Efter en granskning av Aftonbladets framkom bland annat uppgifter om lögner om räddningsaktioner, felaktiga utpekanden samt uppgifter om medlemmars lyxhotellvistelser inom ramen för organisationens ekonomiska medel. Dessutom har organisationen ansetts använda bilder i sociala medier på ett oansvarigt sätt.