Hur ska man klara samhällets behov av snabbare transporter och samtidigt skydda jordbruksmarken? Och hur blir det med äganderätten? Frågorna var många när LRF och Jordbruksverket bjöd in allmänheten till ett seminarium på högskolan i Jönköping för att diskutera satsningen på en ny höghastighetsjärnväg genom Sverige.

LRF:s förbundsordförande, Helena Jonsson från Tranås, gick hårt ut i debatten redan från början.

— Om det vore så att höghastighetsjärnvägen var frälsningen skulle det innebära döden för mer än halva Sverige, sa hon.

Annons

I förlängningen varnar hon för att järnvägen kommer att skapa både miljöproblem och barriärer i landskapet.

— LRF tycker inte att den ska byggas i dagsläget. Vi anser att investeringen tränger undan andra investeringar. Men vi ställer oss också frågande till tidsplanen. De som bor i korridorerna kommer ha det här hotet om intrång hängande över sig i decennier, sa hon.

Under seminariet fick hon starkt mothugg av regionföreträdare och handelskammarens vd som alla ställer sig positiva till satsningen. Totalt lockade seminariet ett 40-tal lantbrukare och andra åskådare.

Värnar åkermarken

Redan nu står det klart att olika samhällsintressen kommer att ställas emot varandra om järnvägen byggs. En central fråga är bland annat hur man ska bygga järnvägen utan att ta ängs- och åkermark i anspråk. Enligt Helena Jonsson blir den här typen av frågeställningar allt viktigare eftersom marken kan behövas för att trygga livsmedelsförsörjningen och produktionen av gröna drivmedel.

Får 25 procent extra

Under seminariet uppstod det också en diskussion om äganderätten.

Just nu håller Trafikverket på med en så kallad åtgärdsvalsstudie, som är en slags förstudie som ska vara klar tidigast nästa år. Först därefter kan Trafikverket bjuda in markägare till enskilda diskussioner. När det blir tal om markinlösen får markägarna generellt ut ett belopp som ligger 25 procent över marknadsvärdet, och enligt Helena Jonsson kompenserar inte det fullt ut för det intrång som görs.

— Det vore bra om lagstiftningen var mer generös mot markägarna. Det här drabbar markägarna hårt, sa Jonsson.