Om höghastighetsbanan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö blir verklighet vill LRF att planarbetet ska komma igång så fort som möjligt. Enligt LRF:s länsordförande, Mikael Bäckström, är det viktigt för att fastighetsägarna ska slippa att leva i ovisshet under lång tid.

— Våra medlemmar står oavsett vilket beslutet blir, och väntar på om vi ska ha en höghastighetsbana eller om vi ska bygga ut stambanan. Så ur ett medlemsperspektiv är det absolut viktigaste att vi får ett besked, säger Mikael Bäckström.

Påverkar satsningar

LRF ser redan nu att det finns en risk att projektet kan komma att påverka många människor och markägare på landsbygden under lång tid framöver.

Blir processen långdragen kan det i förlängningen påverka allt från fastighetsvärden till människors vilja att genomföra nödvändiga investeringar och generationsskiften, enligt Mikael Bäckström.

"Många funderar"

Han bor själv i området som har pekats ut som en möjlig framtida järnvägskorridor och känner igen sig i oron.

— Det är klart att många funderar på olika sätt. Det finns en diskussion och det beror naturligtvis på att det finns en viss oro kring vad som händer. Det finns medlemmar som är positiva och mindre positiva, säger han.