Behovet av fler LSS-boenden är stort och nu har samhällsbyggnadsnämnden gett Eksjö Kommunfastigheter bygglov för uppförande av nybyggnad av ett flerbostadshus på adress Skogshyddan 4 i anslutning till Tuvehagen.

Det är sex lägenheter som ska byggas och boendet kommer att vara för äldre eller funktionshindrade och från varje lägenhet finns tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Till ansökan finns en även komplementutbyggnad. I byggnaden ska det även finnas plats för personalutrymmen.

LSS