I ett mejl till redaktionen undrar han om ansvaret för ordningen runt återvinningsstationerna har fallit mellan stolarna.

— Jag anser att det finns ett gemensamt kollektivt ansvar mellan Nässjö Affärsverk, tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun samt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Han tycker att det händer för lite.

— Det är mycket prat och lite verkstad. Parterna måste sätta sig ned och diskutera ett åtgärdsprogram, och betraktelsesättet att detta är inte vårt enskilda ansvar är en ohållbar attityd.

Han konstaterar att Nässjö kommun långt ifrån är ensam om problemet, och att övervakningskameror kräver tillstånd, en inte alldeles lätt process.

— Återigen har det enligt uppgift dumpats skräp vid återvinningsstationen i närheten av Nässjötryckeriet. Man kan fråga sig hur stor kostnaden är för denna nedskräpning och hur prislappen/merkostnader/dyrare avtal fördelas mellan berörda parter, bland annat när man ser tidningens uppgift att FTI har blivit tvungen att anlita städentreprenörer för att hålla rent.