I samma undersökning framgår det att tre av fyra företag vill öka antalet anställda inom tre år jämfört med 59 procent året innan. Det placerar företagen i Jönköpings län bland de som har högst ambition i landet gällande ökning av antal anställda inom tre år.

– Det indikerar att tillväxten hos företagen i länet kommer fortsätta att öka och att utmaningen med att hitta rätt kompetens kommer att bestå, säger Carl Nyström vd för Almi i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Enligt tidigare prognoser, exempelvis från Företagarna har det också talats om framtidstro men också en viss avmattning.

Viktiga områden att utveckla

Vidare uppger mer än hälften i Almis rapport att de behöver stöd i form av affärsutveckling för att lyckas med sin tillväxtresa. De områden som företagen upplever som mest angelägna att utveckla är främst ledarskap och personal (81 procent). Därefter följer effektivitet (74 procent) och på delad tredjeplats hamnar marknad och försäljning samt innovation, tjänste- och produktutveckling (62 procent).

– Almi har idag en stark inriktning för att ge det stöd som företagen efterfrågar, säger Carl Nyström.

Allt fler vill satsa på hållbarhet

Hälften av länets företag upplever att hållbarhet har en stor påverkan på deras konkurrenskraft. Hela 92 procent uppger att de i någon grad kommer att satsa på hållbarhet de närmaste tre åren. Motsvarande siffra förra året var 81 procent.

Annons

– Intresset för hållbarhetsfrågor ökar stadigt, säger Carl Nyström.

Exporten ökar

Andelen företag som i någon mån sysslar med internationell handel har ökat kraftigt jämfört med förra året. Andel företag som exporterar har ökat från 27 till 47 procent. Motsvarande siffra för import har ökat från 32 till 49 procent.

– Att många företag har lyckats komma ut på en internationell marknad är mycket positivt. Det ökar förutsättningarna för fortsatt tillväxt, säger Carl Nyström.

Färre länsföretag upplever det som svårt att få finansiering. 60 procent av företagen upplever inga svårigheter. Motsvarande siffra föregående år var 43 procent. Även andelen företag som har behov av ytterligare finansiering har minskat.

Om undersökningen

Företaget Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av Almi.

Undersökningen..

Om undersökningen

Företaget Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av Almi.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med drygt 1 500 företag över hela landet och med upp till 250 anställda.