Axelsson är en av tre gärningsmän som dömdes för polismorden i Malexander 1999. Enligt TT har tingsrätten nu beslutat att han inte ska få sitt livstidsstraff tidsbestämt eftersom man menar att han har väckt frågan för tidigt. I sitt utlåtande skriver man bland annat att "de gärningar som omfattas av livstidsstraffet har ett så exceptionellt högt straffvärde, vilket med marginal överstiger 30 år".