— Ökad omsättning tror jag är oerhört viktigt för att stärka enskilda landsbygdsbutiker. Små butiker är utsatta. Inom ramen för projektet är tanken att vi ska hitta vägar för kommuner och andra aktörer att stötta landsbygdsservicen på ett bra sätt, säger Malin Gumaelius, känd för Ydreborna som engagerad näringslivshandläggare i kommunen:

— Jag är sen årsskiftet utlånad till regionen för att driva det nya projektet, kallat Regional serviceutveckling. Till att börja med har vi åkt runt i Östergötland och pratat med handlarna. Det har varit roligt och givande. Vi har redan fått en del bra tips.

Annons

— Det som i stort sett alla efterfrågar är fler byggklara tomter. Det är en signal som klargör för allmänheten att den här orten återfinns i en kommun som satsar på landsbygden. Något som är positivt för butiksägare och andra kommersiella aktörer inom serviceområdet.

Östgötapolitikerna fattade nyligen beslut om en revidering samt förlängning av det regionala serviceprogrammet för Östergötlands län, vars årligen uppdaterade lista över prioriterade butiker är betydelsefull för servicenäringen på landsbygden i länet. Ydre har med två butiker på listan, Rydsnäs handel och Asby lanthandel.

— En plats på listan innebär bland annat att man kan få affärsrådgivning av en erfaren mentor och har möjlighet att ta del av förmånliga investeringsbidrag via landsbygdsprogrammet, berättar Ulf Wixtröm, handläggare på regionen.

Det nya projekt Malin Gumaelius leder är kopplat till regionala serviceprogrammet och tillhör de satsningar politikerna enats om i samband med revideringen för innevarande år.

— Det viktigaste för landsbutikerna är att de är bra, då väljer folk att handla i dem. Vårt jobb är att ge dem förutsättningar att klara att upprätthålla en hög servicenivå och därmed finnas kvar och utvecklas till glädje för den bygd där de verkar.