— Vi har bra skolor i Ydre. Det måste vi slå vakt om, eftersom det är nyckeln till framtiden och främjar inflyttning till kommunen, säger den erfarna Kristdemokraten.

— Min motion är allmänt hållen. Det jag vill är att vi alla i Ydre ska vara överens om att sträva efter att den höga kvaliteten på skolorna bibehålls. Det innebär att vi måste fortsätta satsa på skolan och se till att nödvändiga resurser avsätts.

Bengt Malm menar att det mesta är bra, men att det finns ett och annat moln på den lokala skolhimlen.

Annons

— I en tid när kommunen har svårt att klara ekonomin finns alltid en risk för att man tycker det blir för dyrt att i alla sammanhang upprätthålla hög kvalitet i skolan. Det är ett orosmoment.

— Det jag hoppas åstadkomma med min motion är att vi i fullmäktige enas om och klargör att skolan även i fortsättningen ska prioriteras.

En god arbetsmiljö med högt i tak och trivsamt arbetsklimat tror Bengt Malm är ett måste för att skolorna i Ydre ska klara den tuffa personalförsörjningen framöver. Det är brist på lärare och övrig skolpersonal i hela landet.

— Enligt min uppfattning har vi engagerad, kunnig och lojal skolpersonal idag i Ydre. För att klara sina uppgifter måste de anställda ha drägliga arbetsförhållanden. Det måste finnas bästa möjliga förutsättningar för alla att fortsätta göra ett bra jobb.

— Mot den bakgrunden är det viktigt med lärartäthet och god tillgång på vikarier, samt fortlöpande rekrytering i tid. Jag har en känsla av att lärare i pensionsåldern stannat kvar längre än de egentligen orkat av lojalitetsskäl.

Malm trycker i sin motion på att det krävs omsorg och satsningar för att Ydres skolor ska höra till de bästa i Sverige. Det går inte av sig självt på gamla rutiner, framhåller KD-veteranen.