I våras flyttade en barnfamilj till Malmbäck och märkte direkt att hastigheterna inte hölls.

— Det var ju inte det vi hade räknat med när vi flyttade till ett sådant här litet samhälle, säger Malmbäcksbon.

”Gynnar alla”

Personen som varit i kontakt med tidningen bor själv på en av Malmbäcks gator med tung trafik, Strömsdalsvägen, Lyckevägen och Kyrkogatan. Det passerar ofta bilar men också traktorer och långtradare.

— Min tvåårige grabb är lite intresserad av sådana saker, så han springer ju gärna ut till vägen för att kolla, medger Malmbäcksbon.

Familjen kommer närmst från en större stad i länet där de använder sig av farthinder. Därför är hans förslag att göra något liknande.

— Det skulle vara betryggande om vägen skulle ha en refug eller farthinder, anser han och tillägger att det finns många barnfamiljer i både hans område och i hela samhället.

— Jag tror det skulle gynna alla, säger han och menar både människor och djur.