Sex män stod åtalade vid Alingsås tingsrätt, misstänkta för bedrägerier och penningtvätt genom flyttfirmor i olika delar av landet, tre av dem dömdes. Totalt 29 målsägande var kallade till rättegången som pågick under sex dagar. Jönköpings-Posten har rapporterat om andra fall som inte ledde vidare till rättegång till följd av brist på bevis.

Av de över 30 målsägandena var det enbart fem som fick genom sina skadeståndsanspråk, i övriga fall höll inte bevisningen i rätten.

60 500 i skadestånd

Den 31-årige man som förekommer flitigast i åtalet döms för bedrägeri och penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter, åklagaren hade yrkat på två års fängelse men 31-åringen friades från flera andra åtalspunkter, däribland grovt penningtvättsbrott och grovt bedrägeri. Han döms också att betala skadestånd till fyra målsäganden som är kopplade till de fall han döms för, totalt ska han betala ett skadestånd på 60 500.

En 22-årig man döms för bedrägeri till villkorlig dom och dagsböter och att betala skadestånd till en målsägande på nära 9 000 kronor.

Annons

En 28-årig man som åtalades för bedrägeri frias helt, liksom en 24-årig man och en 27-åring man. En 23-årig man dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Vad gäller 28-åringen väntar ännu en rättegång längre fram då två målsägande i hans fall inte dök upp. Även 31-åringen och 24-åringen ska gå igenom ytterligare en rättegång med anledning av de två målsägande som inte dök upp.

"För jävligt"

En av de vars fall inte gick genom i rätten var Yvonne Granat, hon använde sig av Flyttnord när hon flyttade från Jönköping till Skara. Hennes åtal ogillades till följd av brist på bevis.

— Jag tycker att detta är för jävligt rent ut sagt, säger hon efter att ha läst domen.

Hur har du påverkats av detta?

— Ja, vad ska man säga, det finns vissa saker i den här flytten som satt agg i mig, säger hon.

Fotnot: Jönköpings-Posten har sökt åklagaren i fallet och 31-åringens advokat.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln angavs fel antal målsägande. Målsägandena är över 30 till antalet och åtalet rörde 28 händelser.