Det var den 26 april som mamman ska ha kommit till förskolan för att hämta sina barn och sedan sett hur hennes son trycktes ned mot marken av personal. När sonen tittade upp och ska ha sagt att ”mamma kommer” och sedan släppt direkt. Enligt mamman klagade han efteråt att det gjorde ont där förskolläraren hållit fast honom.

Mamman som lämnat klagomålet till Nässjös BU-kontor berättar i ett mejl att förskolläraren förklarade händelsen med att hennes son slickat en annan pojke i ansiktet.

Är nedstämd

Mamman skriver vidare att sonen under en längre tid har gråtit och inte velat gå till sin förskola, han säger att fröknarna inte är snälla.

När mamman tagit upp saken med personalen ska de ha berättat att han fått en tillsägelse, men i övrigt har allt varit bra.

Annons

Mamman blev mer misstänksam när hon upptäckte att sonen börjat ge sig på sin syster och trycka ned henne mot marken. I brevet till förvaltningen kopplar hon samman hans nya beteende med händelsen på förskolan.

Får inte beröm

Situationen har lett till möten och där är mamman upprörd över att förskolläraren, enligt henne, inte längre står fast vid första berättelsen. Händelsen beskrivs nu som att sonen skulle hindras från att falla. Mamman upplevde samtidigt under mötet att hennes uppgifter ifrågasattes om de var trovärdiga.

Vid mötet framkom, enligt mammans mejl till förvaltningen, att sonen inte får så mycket beröm på förskolan. Hon menar att det inte är konstigt att han mår dåligt om han bara får klagomål.

Lämnas inte ut

Berörd personal har inte möjlighet att bemöta kritiken som mamman ger. Alla namnuppgifter har sekretessbelagts av BU-förvaltningen som lämnat ut handlingen till tidningen.

Verksamhetschef Helena Petersson har ombetts att svara på följande frågor; Hur går ni vidare med de uppgifter mamman har redogjort för? Hur har ärendet hanterats hittills och vilka åtgärder har vidtagits? Är pojken kvar på förskolan?

Hur jobbar ni i det här fallet för att återskapa trygghet för Nässjös barnomsorg?

Helena Petersson är just nu på semester och svarar därför i ett mejl: ”Synpunkterna har kommit in via kommunens sida för klagomålshantering. Vi har rutiner för hantering av inkomna klagomål. Detta innebär att vi gör en intern utredning. Familjen har kontaktats av verksamhetschefen för förskolan vid klagomålets inkommande. Utredning är påbörjad. Förskolan eftersträvar alltid att ha en verksamhet som innebär att barn och vårdnadshavare känner tillit och upplever trygghet.”